Ekologické poradenství

V současné době je povinností všech podniků – a nezáleží na druhu výroby či velikosti podniku – plnit veškerá ustanovení nepřeberného množství zákonů v oblasti ochrany životního prostředí – tzn. v oblasti nakládání s vodami, ochrany povrchových a podzemních vod před znečišťujícími látkami, v oblasti odpadového hospodářství, v oblasti ochrany ovzduší, ekologické újmy, nakládání s freony a chladícími směsmi. A v neposlední řadě nakládání s chemickými látkami a přípravky, proškolování zaměstnanců a nakládání s bezpečnostními listy.

Do každého podniku – i malého krámku – může přijít kontrolní orgán (Česká inspekce životního prostředí, odbor ochrany životního prostředí Krajského úřadu, městského úřadu i obecního úřadu).

Všechny tyto úřady udělí pokutu za jakékoliv pochybení. Pokuty se pohybují v řádu desetitisíců až desítek miliónů korun. A proto Vám nabízíme za podstatně menší finanční částku předcházení nepříjemnému dohadování s úřady a udělení pokuty.

Pomůžeme Vám zvládnout veškeré nástrahy ekologické problematiky, plnění všech zákonných předpisů a zajištění veškeré potřebné dokumentace, povolení a hlášení. Nezávazně prohlédneme Váš provoz a formou zápisu i osobní konzultace Vám sdělíme, jaké předpisy v oblasti ochrany životního prostředí porušujete a která povolení orgánů státní správy a samosprávy Vám chybí.

Upozorníme vás

 • Na dokumenty v oblasti ochrany životního prostředí, které musí vypracovat každý podnik
 • Na dokumentaci, kterou musí vypracovat Váš podnik na základě specializace výroby, či služeb

Vypracujeme metodický pokyn

Písemný metodický pokyn pro řešení všech zákonných předpisů v oblasti životního prostředí na míru pro vaše podnikání. Metodický pokyn bude obsahovat podrobný návod, jak postupovat při zavádění a následném udržování systému ochrany životního prostředí na takové úrovni, aby Váš podnik nemohl být postižen finanční sankcí při kontrole orgánů státní správy, či samosprávy (např. Českou inspekcí životního prostředí).

V případě zájmu jsme schopni Vám kompletně vést dokumentaci v oblasti ochrany životního prostředí, vést potřebné evidence a zasílat hlášení na příslušné úřady.

NÁVŠTĚVNOST

DnesDnes29
VčeraVčera25
TýdenTýden202
MěsícMěsíc1069
CelkemCelkem82037

OZVĚTE SE NÁM

 • Václavské náměstí 808/66 110 00 Praha 1
 • +420296348622
 • mewa-system@mewa-system.cz
 • Mewa-system.cz
 • Jsme tu pro vás každý den od 8:00 do 17:00. Volat můžete kdykoliv.

HLAVNÍ SLUŽBY

 • Dodání sběrných nádob
 • Pronájem velkoobjemových kontejnerů
 • Svoz odpadu dopravními prostředky
 • Čištění nádrží a jímek
 • Likvidace železa
 • Výkup kovového odpadu
 • Skartace dokumentů